02 Dec, 2020
214 Dating Story
[熟齡女士成功故事] 秘書及工程師

好多人會懷疑,究竟女士過咗35歲,仲有冇機會脫單?

答案係肯定,有嘅!

今次成功故事嘅主角,係一位37歲嘅女士,P小姐,佢係一位笑容甜美,為人非常隨和,而且外表其實比實際年齡年輕。佢嚟到咨詢嘅時候,配對顧問有了解過點解而家先搵我哋幫手,佢話其實早兩年, 35歲已經想搵我哋,但係一直猶豫不決,想嘗試,又唔敢,直至有朋友再勸佢快啲結婚,先下定決心搵我哋。佢亦好擔心自己年紀會唔會太大,冇辦法成功脫單。但係我哋覺得佢係一個性格好好嘅女仔,而且亦好有誠意,所以我地亦好努力幫佢找尋配對.

終於響佢第四次嘅約會,就搵到佢嘅真命天子, A先生,今年45歲,係一位註冊工程師。呢位註冊工程師事業同埋經濟基礎良好,性格温文, 只係為人有少少內向,加上身邊嘅朋友通通都已經結晒婚,好難再識新朋友。 點解佢哋咁容易成功呢?除咗性格背景等相配之外,佢哋曾經響同一個國家讀書同生活過一段時間,所以第一次見面已經有講唔完嘅話題!響我哋鼓勵之下,工程師響認識咗兩個月就展開追求,好快佢哋就拍拖啦!

我哋經常都收到36/37歲或者以上嘅女士嘅”求助”個案, 我哋相信,只要你外貌保持得好,而且性格好,善解人意嘅話,一定有機會脫單。

唔好再猶豫,假如你而家已經有搵對象呢個念頭,就應該立即行動!

立即預約約會咨詢: https://form.jotform.me/91446305025450