10 Nov, 2020
214 Dating Story
[女生應盡早規劃愛情之路]

成熟男生與年輕女士嘅組合

今次故事嘅主角,係一位年紀介乎38-41嘅會計師樓東主Mr. B, 佢成熟穏重,談吐大方,而且身型高大, 簡直是完美情人! 點解會搵唔到女朋友?原因係當初要出嚟創業,必須全程投入工作,結果忽略咗前女友,感情轉淡,未能談婚論嫁。直至近年公司完全上軌道,先可以專心出嚟尋覓對象。

而今次嘅女主角係一位比較年輕嘅小學老師Miss P, 年齡介乎28至30歲左右。呢個女仔思想比較成熟,同其他同齡嘅女仔有啲唔同,對人生好有規劃,好溫柔又獨立,亦自稱大學畢業後便開始"揾老公", 不會亂拍散拖! 所以顧問對佢印象好深刻,佢希望搵一啲思想成熟嘅男仔,可以教導到佢,思想亦比較接近,所以擇偶條件希望大超過7-10歲嘅男仔先會考慮! 而會計師東主,亦因為好想組織家庭同有下一代嘅關係,所以亦好想搵一啲比較年輕嘅女仔,亦喜歡帶領同照顧女仔嘅感覺!結果,佢哋兩位簡直係一拍即合!約會左兩個月已經成功拍拖!

所以我哋真誠勸喻一眾女士,搵對象永遠唔會嫌早,反而越早開始行動越好!214 Dating 單對單配對, 有一眾事業有成亦好有誠意組織家庭嘅男士,越早參加,你嘅選擇亦會越多!搵到好對象嘅機會亦大大增加!

唔好再猶豫,下個成功故事主角可能就係你!立即預約約會咨詢: https://form.jotform.me/91446305025450