16 Mar, 2021
214 Dating News
電影<不日成婚> 會員免費優先場
214 Dating 於3月13日白色情人節於尖沙咀I-Square戲院舉辦一場電影<不日成婚> 優先場!heart
 
呢套電影比想像更加好睇,全程充滿笑聲亦有感動位!
 
當日全院滿座, 完場仲有導演,男女主角衛詩雅及陳家樂同埋其他演員完出嚟分享拍攝期間嘅趣事,當日參加者仲可以同主角合照!
 
錯過咗既朋友記得加入做我地會員, 唔好錯過最新消息, 將會隨時再比驚喜大家!
 
www.214dating.com