21 Jan, 2022
214 Dating tips
約會費用邊個比?

男女第一次見面,可能你哋已經分享過好多生活,工作趣事或者興趣等等,對對方已經有好多了解,可能係一個好開心嘅約會,但亦都可能係一個好悶嘅約會....但無論如何, 嗰餐飯最後應該男仔請定AA制?

若干年前,社會文化同風氣都偏向男仔請客,比較傳統. 但近數年,開始流行男同女AA制, 有少部份女仔亦開始覺得應該share返自己賬單。 所以, 女仔如每次約會, 都全程不付費用, 亦開始有點過時了....

當我哋做配對嘅時候,間中會問吓,男仔有冇請客食飯?

以我哋經驗得知,好多時女仔覺得如果男仔請客,好直接覺得呢位男士偏向有風度,二來,可能對自己有些好感。三來,會覺得男仔性格比較大方。綜合來講,一定會加分。

但, 某些男仔嘅想法就有啲唔同。如果男士會大方請客,亦比較欣賞女仔最少要禮貌講聲多謝. 但亦有少部份男士會覺得大家第一次見面,係唔需要請女仔食飯嘅...即使有好感,都未必請客。最嚴重者,可能曾經試過多次失敗嘅經驗,覺得自己請女仔食飯已經累積咗好多使費,但係最後結果都係失敗,覺得自己”請咗都唔代表追到”. 同時間,因為每次習慣唔請女方,所以亦每次都令女仔扣分,於是跌入無限次失敗嘅輪迴。

因此,我哋一向主張AB制,即是男方出比較大部份(例如晚餐費用)而女仔則負責較為便宜部份,例如甜品,飲嘢,睇戲,的士錢等等。 咁樣令男仔覺得,女仔亦願意為自己付出一點,唔會全程收埋銀包。另外亦可以令男仔保留面子,表現風度,達致雙贏局面。如果萬一約會使費太昂貴的話,女仔亦可以買返一份小禮物送俾對方,大家禮尚往來,令約會氣氛更加提升! 約會費用, 某程度反映兩人的金錢價值觀, 如果兩方也看得金錢太緊或愛計算, 係無法建立長久健康關係架...

所以,一餐飯,除咗基本了解對方之外,約會技巧男士風度,女士嘅禮貌都係決定性嘅一環,要小心留意哦!