23 Dec, 2020
214 Dating Story
【成功案例 - 甜美女生三個月脫單成功】

我哋一向覺得性格好嘅女仔,特別容易成功拍拖,如果加上外型討好,基本上呢類型嘅女仔去到我哋公司,近乎可以保證幫佢配對成功!

今次呢位都唔例外,今次成功脫單嘅係一位公務員,佢由第一日參加到拍拖只係用咗三個月!呢位女生身型中等,樣子同笑容都算甜美,雖然唔算太年輕,介乎34-36左右,但勝在善解人意,會遷就別人,佢亦會包容男仔嘅缺點,因此絕對有好女友, 好老婆嘅感覺! 當然,其中一個成功原因,係佢嘅心態好積極,亦好相信我哋介紹俾佢嘅對象!就響佢大約四至五個嘅見面,就已經成功搵到真命天子!

而呢位幸運嘅男士,性格比較穩重,年約38-41, 外型背景經濟條件等也是合格之上。雖然佢由頭到尾都幾受女仔歡迎,但其實由佢剛開始參加,似乎唔知自己想要咩類型嘅女仔,當佢見咗幾位女士後,慢慢再同我哋溝通,最後成功幫佢配對! 所以配對顧問嘅存在係非常重要,亦係單對單配對嘅特別之處,如果你對擇偶要求好迷惘,我哋嘅服務亦可以幫到你

同時間,唔好以為每個女仔都鍾意年薪過百萬,專業人士或好高職位嘅男仔,其實中中庭庭嘅”好老公型”男士,響我哋公司亦相當受歡迎!

希望一眾單身嘅女仔,唔好覺得自己過咗某個年紀就唔敢去參加配對服務,反而要更加積極,先有機會搵到另一半架!

希望大家繼續加油, 在2021年找到你的甜蜜愛情!