20 Apr, 2021
214 Dating tips
剛回復單身應有心態

啱啱回復單身嘅你,可能仍然未Recover心靈創傷,每日以淚洗面,或者時刻去ex 的IG Facebook , 睇吓有冇復合嘅機會....。

但係人總要向前看....冷靜過後,就要有以下呢個心態, 令你更容易盡快脫單!

1. 放低過去,認為自己值得擁有更好的!

好多我哋接觸嘅單身客人,仍然沉醉對以往嘅感情,或仍有內疚或者不滿。既然已經決定分手,不如抱住正面嘅心態,尋找下一位更好的情人,積極生活,做好自己,再等待下一段戀愛嘅來臨!

2. 擴闊社交圈子

當你回復單身時,應該主動擴闊自己嘅社交圈子,例如找朋友求助,主動參加朋友間嘅社交活動,拜託朋友介紹異性等等。亦可以為自己製造機會,擴闊生活圈子,參加唔同嘅興趣班,社交活動等等。都係一個積極同幫自己轉移視線嘅好方法!

3. 自我增值

分手後,最好就係檢討一下自己是否有增值嘅地方,例如外型,性格,衣着,行為方面,務求以最佳狀態迎接下一段戀情!

4. 思想眼界要擴闊

尤其是女士,青春有限, 好應該抱比較開放嘅態度,試吓約會唔同類型嘅異性,唔好框框限死自己只能夠跟某一種男士約會,俾多啲自己一啲機會認識唔同嘅異性朋友,或者會為你帶來意想不到嘅收穫!

5. 好好享受單身嘅時光

單身有單身嘅好處,可以擁有自由,可以去一趙單獨的旅遊. 或盡情做自己喜歡的事情,不需要向另一半交代。經過一段時間的獨處,令你更了解自己,沉澱過後,更積極地迎接下一段戀情的來臨!